Geometrické plány

Geometrický plán, často používaná zkratka (GP), (§ 19 zákona č. 344/1992 Sb.). Vždy se vyhotovuje na základě výsledků zeměměřických činností – měření a následné vyhotovení dokumentace.


Jestliže se geometrické plány objeví bez měření, jedná se o hrubé porušení zákonů a mnoho ustanovení katastrálních předpisů.

Katastrální mapa vzniká originálním mapováním, které provádí vždy pouze certifikovaný specialista.


 

 Stojíte o tuto službu? Kontaktujte nás!