Podklady pro kolaudaci rodinného domu

Připravíme pro Vás všechny potřebné geodetické podklady pro úspěšné a rychlé dokončení kolaudace rodinného domu.


Pro kolaudační řízení je třeba doložit geometrický plán z katastru nemovitostí.


Stojíte o tuto službu? Kontaktujte nás!