Vytyčení vlastnické hranice

Vytyčení hranic pozemku představuje důležitou prevenci před sousedskými spory a nedorozuměními. Objednejte si geodeta pro vytyčení vlastnické hranice.


Důvodem, proč se vytyčují hranice pozemku, jsou například chybné polohy stávajícího označení, nebo naopak nové zaměření polohy pozemků. Nejčastěji se jedná o nové oplocení pozemků, či opravy špatných, které vedou k sousedským sporům, nebo vytyčení pozemků nabité dědictvím.

Vytyčení vlastní hranice je zeměměřická činnost. Jejím výsledkem je stabilizování polohy lomových bodů hranice v terénu – označují se hraničními znaky.

Ke kvalitnímu vytyčení je zapotřebí zkušeného certifikovaného geodeta, který provede měření a vyhotoví požadovanou dokumentaci pro katastr nemovitostí.

 


Stojíte o tuto službu? Kontaktujte nás!