CERTIFIKOVANÉ GEODETICKÉ SLUŽBY PRO ZÁPADNÍ A STŘEDNÍ ČECHY

GEODETICKÉ práce

Geodetická kancelář Jana Chadová nabízí veškeré geodetické práce pro zápisy do katastru nemovitostí, a to po celých západních a středních Čechách.
Navštivte nás osobně v Karlových Varech, nebo kontaktujte telefonicky či e-mailem a my za Vámi přijedeme.
Go to Geometrické plány

Geometrické plány

Geometrický plán, často používaná zkratka (GP), (§ 19 zákona č. 344/1992 Sb.). Vždy se vyhotovuje na základě výsledků zeměměřických činností.

Go to Polohopisné a výškopisné zaměření

Polohopisné a výškopisné zaměření

Jedná se o zhotovený mapový podklad pro projekt stavby. Můžete jej také znát pod názvem ,,polohopis a výškopis“.

Go to Vytyčení pozemku a vlastnické hranice

Vytyčení pozemku a vlastnické hranice

Důvodem, proč se vytyčují hranice pozemku, jsou například chybné polohy stávajícího označení, nebo naopak nové zaměření polohy pozemků.

Go to Zpracování projektové dokumentace dle směrnice ČEZ

Zpracování projektové dokumentace dle směrnice ČEZ

Provádíme kompletní zhotovení DSPS, tzn. zaměření a vyhotovení potřebných dokumentů pro ČEZ.

Dbáme na precizní měření pomocí nejmodernějších technologických postupů a také na řádně vypracované dokumentaci.

Na trhu jsme od roku 2010 a máme za sebou spolupráci jak se soukromými osobami, tak s firmami i státní správou.

VŽDY OCHOTNÝ TÝM

Můžete si být jisti, že ke každému klientovi i zakázce přistupujeme maximálně individuálně.
Pečlivost, ochota a férovost - to jsou zásady naší spolupráce.

JANA CHADOVÁ

Jednatelka – Hlavní geodet

Geodézie je obor, který se zabývá úkony související s budováním vytyčovacích sítí. Především se jedná o vytyčování a kontrolní měření prostorové polohy stavebních objektů, polohopisné a výškopisné měření, vytyčování a kontrola geometrických parametrů průmyslových a civilních objektů. Měří se území pro projekt a poté se vypracovává dokumentace geodetické části skutečného provedení stavebního díla.

NAPIŠTE NÁM

nebo nás kontaktujte na telefonním čísle

722 080 935