Směrnice ČEZ – Zpracování PD

Projektová dokumentace pro ČEZ, zkráceně nazývaná PD. Realizujeme inženýrské práce, projektování veřejného osvětlení aj.

Vyhotovujeme kompletně nové projekty pro zhotovení nové elektrické přípojky (jedná se případně o nový záměr, doplnění změn do stávajícího projektu atp.).

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci (např. pro zhotovení nové přípojky) Vám musí odsouhlasit ČEZ – to je možné celkem 3 způsoby:

  • osobně na určených pobočkách ČEZ
  • korespondenčně poslat na adresu ČEZ Distribuce, a.  s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň
  • prostřednictvím emailu info@cezdistribuce.cz

Směrnice ČEZ – Zpracování DSPS

Vlastníme certifikaci ČEZ pro zpracovávání dokumentace skutečného provedení stavby (zkráceně DSPS) pro ČEZ dle metodiky ME139 ČEZ.

Provádíme kompletní zhotovení dokumentace DSPS, tzn. zaměření a vyhotovení všech potřebných dokumentů pro ČEZ.


Stojíte o tuto službu? Kontaktujte nás!